top of page
bg_riken_5.jpg
Portable Type Detector
เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา
Riken.png

เครื่องวัดแก๊สชนิดพกพา เป็นชนิดที่คนทำงานสามารถพกติดไว้กับตัวได้ เหมาะกับการตรวจวัดก๊าซพิษ หรือก๊าซที่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ในขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่อับอากาศ ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องมือวัดแบบติดตั้ง โดยตัวเครื่องสามารถตรวจวัดแก๊ส

ในระยะเริ่มต้นได้ เช่น แก๊สที่ติดไฟได้ ซึ่งอาจอยู่ในอากาศและอาจเกิดการระเบิดได้ และแก๊สพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ โดยสามารถ

นำตัวเครื่องไปวัดโดยเฉพาะเจาะจง หรือทำการสุ่มวัดบางจุดก็ทำได้ และยังสามารถวัดค่าออกซิเจน ที่มีผลต่อการหายใจของมนุษย์ได้อีกด้วย

ซึ่งเครื่องชนิดนี้ มีทั้งรุ่นที่เป็น Single Channel และ Multi Channel สามารถวัดก๊าซได้หลากหลานขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

GP-03 {1}.png
GX-3R.png
04 series.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
066-115-8123 (คุณลูกน้ำ)
icon-18.png
Skillfull Installation Team
มีทีมงานติดตั้งมืออาชีพ
ทีมงานติดตั้งมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถติดตั้งงานได้อย่างเรียบร้อย เป็นระบบ เพื่อป้องกันความล่าช้า หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง
icon-17.png
After-sale service
มีบริการหลังการขาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ maintenance หรือการแก้ไขปัญหาหน้างาน เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด บริการได้รวดเร็วและมีมาตรฐาน
icon-19.png
Calibration Service
มีบริการสอบเทียบ
มีบริการสอบเทียบเครื่องมือ วัดจากโรงงาน
ผู้ผลิต และห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
banner gas detector-04.jpg
Single gas
Multi gas
single gas-01.jpg
multi gas-01.jpg
- Combustible
- Toxic
- Oxygen
- Multi gas
Product / Model
GX-3R-11.jpg

Portable gas monitor

Model : GX-3R pro

Features

• Connects with Bluetooth
• Up to 5 gases can be detected!
• Selectable battery type
• Supports 11 languages
• Full-dot display easy to see
• Mounted with the new R sensors, which are long-term consistence sensor

GX-2012.jpg

Handheld multi gas monitor (HC or CH4, O2, H2S, CO)

Model : GX-2012/ GX-2012GT

Features

• 1 ppm of hydrogen sulfide alarm settable. (detection of hydrogen sulfide is possible with GX-2012 only).
• Leak of the combustible gas can be checked (applicable only for GX-2012GT).
• Intrinsic safety (explosion-proof class: Exia II CT4X).
• Safe protection class for outdoors: IP67 equivalent.

GX-6000.jpg

Portable monitor for 6 gases

Model : GX-6000

Features

• Up to 6 gases can be detected and displayed simultaneously.
• VOC can be detected by adoption of the PID sensor.
• Multi languages can be displayed (Japanese/English and others).
• Measurement in a dark place is safely done with the LED light.
• Equipped with panic alarm & man down alarm function.
• Intrinsic safety (Explosion-proof class: Exia II CT4X).

SP-220 {2}.png

Handheld gas leakage detector

Model : SP-220

Features

• Target gas changeable
• Quick and reliable detection for small amount of gas leakage.
• Strong for impact and dirt, robust and stylish body.
• The durability of the sensor has been improved with a built-in filter.
• Data logger function equipped (256 data at the maximum can be recorded).
• Safe even in a dark place with the LED light

NP-1000.jpg

Portable combustible gas monitor

Model : GP-1000 / NC-1000/ NP-1000

Features

• Direct reading of the concentration values of combustible gases of 25 gases.
• Easy operation feature of changing the gas name display with 1 switch button.
• Long distance drawing possible with the pump booster function.
• Various combustible gases can be measured by the ppm order with NC-1000.

GX-8000.jpg

Portable combustible gas monitor

Model : GX-8000 (TYPE LEL)

Features

• Explosion-proof for hydrogen : Exia II CT4X, and safe protection class even under a severe environment IP67 equivalent.
• Strong drawing with a large flow rate pump.
• An extension hose 30 m at the maximum can be used.

SC-8000.jpg

Portable super toxic gas detector

Model : SC-8000

Features

• Intrinsic safety.
• Diverse target gases.
• Simultaneous display of gas concentration with digital numbers and gas concentration level with analog bar meter.
• Buzzer volume control function equipped.

SC-01.jpg

Portable toxic gas monitor

Model : SC-01

Features

• Intrinsic safety.
• Telemetry possible with remote cable.
• Robust protection rubber for impact equipped as the standard

03-series.png

Personal gas monitor

Model : 03 Series

Features

• Simple design not to disturb work.
• Light body of approx. 80 g with Intrinsic safety.
• Rechargeable battery (eneloop) specification lined up.

FP-31.jpg

Formaldehyde gas monitor

Model : FP-31

Features

• Everyone can measure it by an easy operation.
• No anxiety owing to self-diagnosis function installed, and it is safety, and little interference influences.
• Large screen and big letters display easy to see.

04 series-02.jpg

Portable gas monitor

Model : 04 Series

Features

• Now with a continuous operating time of 9,000 hours
• Passed 7 m drop resistance test
• Incorporates durable new R sensor with advanced functions
• A safe design you can use anywhere
• Device power options include rechargeable or alkaline batteries

bottom of page