Search Results

212 items found for ""

 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมืดวัดในโรงงาน | Automation Service | Thailand

  AUTOMATION SERVICE ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือวัดวิเคราะห์ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 45 ปี ขอใบเสนอราคา>> ดูสินค้า >> INDUSTRIAL PRODUCT - สินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Temperature Measurement & Control ระบบวัดและควบคุมอุณหภูมิ ​ Recorders - เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Controllers - เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Radiation Thermometer - เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temperature/Humidity Sensor - เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น Moisture Meters - เครื่องวัดความชื้น Sensor - เซ็นเซอร์ Thyristor Regulators - Traceability - Waste Water & Water Quality เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพน้ำ Laboratory Type Analyzer - เครื่องมือวัดในห้องแลป ​ Portable Handheld Meter - เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา ​ ​ Process Analyzer - เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบติดตั้ง/ออนไลน์ ​ Wastewater Treatment System ​ Water Quality System ​ COD-BOD Analyzer - ระบบตรวจวัดมลพิษทางไกล ​ ​ Boiler Water Analysis System ​ ​ Ambient Air Quality Analyzer Gas Leak Detector เครื่องมือวัดแก๊สในอุตสาหกรรม Fixed Type Detector - เครื่องมือวัดแก๊สแบบติดตั้งที่หน้างาน ​ Portable Type - เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา ​ Transportation - เครื่องมือวัดแก๊สแบบเคลื่อนย้ายได้ ​ Technical Information - ข้อมูลทางเทคนิค Environmental Monitoring ระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Continuous Emission Monitoring System (CEMS) - ระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ​ Laboratory TOC Analyzers - เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอน ​ ​ Online TOC Analyzers - ระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ ​ ​ BOD-COD Analyzer - ระบบตรวจวัดมลพิษทางไกล ​ ​ ​ Portable Gas Analyzer - เครื่องวิเคราะห์แก๊ส ​ ​ ​ UV-VIS Spectrophotometer - เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง ​ Temperature Humidity เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Temp & Humidity Data Logger - เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Material Testing เครื่องทดสอบสมบติเชิงกลของวัสดุ Universal Testing Machine - เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ ​ Curelastometer - เครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง Other Instruments / Equipment สินค้าอื่นๆ Thermocouple Wire & Connectors Chart paper & Consumable Pressure Measurement Film Heat Treatment Instrument Cooling Air Products SYSTEM SOLUTION & FACTORY AUTOMATION Water Treatment Process SCADA Energy Plant SCADA Dashboard Monitor and Target View POKAYOKE, Deflection Protective Program Big Data Collection and Confirmations LINE Notify and Mobile Monitor Door Test Weight Balance Test Machine Test Machine Performance WIFI Network LoRa & Cellular Network Network Combination CALIBRATION ISO/IEC 17025 Electrical Calibration Water/Chemical Calibration Temperature Calibration Mechanism Calibration SERVICE Technical & Application Support Preventive Maintenance On-Site Installation & Commissioning Product Training DOWNLOAD FULL CATALOGUE CONTACT US

 • Service & Calibration | Industrial-atsc

  SERVICE & CALIBRATION Our Services - On Site Installation - Commissioning & Test Run ทีมงานช่างมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถเข้าบริการลูกค้าได้ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน ไปจนถึงการติดตั้งงานระบบ- คอมมิชชันนิ่ง-เทสต์รันต่างๆ ลูกค้ามั่นใจได้ในการทำงานอย่างเป็นระบบและเรียบร้อย ป้องกันความผิดพลาดและความล่าช้าของหน้างาน - Trouble Shooting - Maintenance & Preventive Maintenace ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุง หรือการเข้าแก้ปัญหาหน้างาน ทีมเซอร์วิสของเราได้รับการฝึกฝนให้ ทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด เข้าให้บริการได้รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ​ - Product Training - User Training - Seminar & Workshop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เรามีทีมจัดอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงคอร์สเทรนนิ่ง และสัมมนาต่างๆ ที่ลูกค้าเข้าร่วมได้เพื่ออัพเดตความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ - Product & System Consultation - Technical & Application Support เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญในการออกแบบระบบต่างๆ สามารถให้คำปรึกษา ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานตัวสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานและความต้องการของลูกค้า Calibration ISO/IEC 17025 : การบริการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ห้องปฏิบัติการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยทีมงานและเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานจริง สามารถให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ บริษัทของเรามี ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือวัดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความพร้อมและความสามารถในด้านงานสอบเทียบ เพื่อให้อุปกรณ์และเครืื่องมือต่างๆ ได้รับการรับรองความถูกต้องของการใช้งาน และยังช่วยให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวอุปกรณ์อีกด้วย ​ Calibration service for measuring instrument in area of electricity, humidity,temperature, and others related subject with ISO/IEC 17025.

 • LASCAR | Industrial-atsc

  Temperature & Humidity Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar Electronics ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 ในประเทศอังกฤษ ดำเนินการออกแบบและผลิตสินค้าในกลุ่ม Digital Panel Meter และ Power Supply ในปี ค.ศ. 1994 ได้ขยายกลุ่มสินค้ามาในกลุ่ม EasyLog Data Logger ต่อมาสินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้ขยายสาขามายังอเมริกาและฮ่องกง และยังมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า Data Logger ของ Lascar Electronic แบ่งตามการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ USB และ Wifi ซึ่งทั้ง 2 ประเภท เน้นการใช้งานที่ง่ายและสะดวก เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย และซอฟท์แวร์ของ Lascar Electronic เป็น Free Software ที่ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี รวมถึงซอฟท์แวร์ที่รองรับ 21 CFR Part 11 ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาจำเป็นต้องใช้ Lascar Electronics ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 BSI Certificate of Registration 21 CFR Data Security มีซอฟท์แวร์ที่รองรับข้อกำหนด 21 CFR part 11 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยา (Free Software) 21 CFR เป็นข้อกำหนดของ FDA ที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับข้อมูลที่บันทึกด้วยกระดาษ ​ ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ มีการบันทึกทุกๆกิจกกรมที่เกิดขึ้น เพื่อการ ตรวจสอบ ย้อนหลังได้ การใช้งานต้องได้รับกาารอนุญาต Sign Off เมิื่อไม่ได้้งาน Electronic signatures (User name and Password) Data Logging on Cloud สามารถบันทึกข้อมูลบนระบบ Cloud ผ่านสัญญาณ Wifi เข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วโลก มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บนระบบ Cloud สามารถจัดการข้อมูลได้จากระยะไกล สามารถกำหนดบัญชีผู้ใช้งานได้หลากหลาย 4 - Channel Data Logging Display สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิได้จาก 4 เซนเซอร์พร้อมกัน ช่วงการวัด -40 to 125˚C รับเซนเซอร์อุณหภูมิ ได้ถึง 4 channel หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ มีให้เลือกขนาด 4.3” หรือ 7” ควาามถี่ในการบันทึกกำหนดได้ตั้งแต่ 15 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง สามารถ Alarms และ offset ของแต่ละ channel ได้อิสระต่อกัน อ่านค่าแบบ Real-time ได้ทั้ง4 channel สามารถบันทึกอุณหภูมิได้ถึง 100,000 ข้อมูลต่อ channel Easy Logging with Graphic DisplayGFX ตัวเครื่อง Data Logger สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 250,000 ข้อมูลต่อ channel มีความละเอียดถึง 0.1 แสดงกราฟได้ โครงสร้างกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ใช้ซอฟแวร์ EasyLog USB ในการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Free software) Product Ranges USB Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบ USB WiFi Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นผ่านสัญญาณ WiFi USB Data Logger with Graph Feature เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแสดงผลในรูปแบบกราฟ 4-Channel Data Logging Display เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแสดงผลได้ 4 เซนเซอร์พร้อมกัน 21 CFR Data Security Data Logger for Vaccine Monitoring Data Logger for Cold Chain Logistic เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการขนส่ง Data Logger for Server / Storage Warehouse เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์

 • TOC-L | Industrial-atsc

  Total Organic Carbon Laboratory Analyzer Model : TOC-L For Laboratory Use TOC-L Series (สำหรับห้องแล็บ ใช้ได้กับทั้งน้ำดีและน้ำเสีย) Wide measurement range วัดค่า TOC ได้ทั้งในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงรวมถึง น้ำเสีย (measuring range: 4 µg/L-30,000 mg/L) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว วัดค่าได้ทั้ง TC(Total Carbon), IC(Inorganic Carbon), NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon), POC(Purgeable Organic Carbon) รวมถึงค่า TN (Total Nitrogen) มี Autosampler ที่สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้สูงสุด 93 ตัวอย่าง ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากทำได้สะดวกและรวดเร็ว มีระบบ Multi-Point Calibration แบบอัตโนมัติได้สูงสดุถึง 10 จุด โดยเตรียมน้ำยามาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น มีความแม่นยำสูง มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) ได้สูงสุดถึง 50 เท่ เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการหรือ การใช้งานที่มีการวัดค่า TOC จากหลายตัวอย่าง เช่น ในโรงงานมีทั้งตัวอย่างน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และน้ำเสีย มีโปรแกรม LabSolution TOC ที่รองรับข้อกำหนด 21CFR Part 11 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมพรรณ 066-115-8131 ขอใบเสนอราคา Shimadzu TOC - L Analyzer Utilized in a Variety of Fields TOC-L จาก SHIMADZU แบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครื่องสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการ ตามข้อกำหนด USP และ EP เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC หลายตัวอย่าง มีช่วง measurement rangeที่กว้าง วัดค่า TOC ได้ตั้งแต่ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงจนถึง น้ำเสีย (measuring range: 4 µg/L-30,000 mg/L) มีoption เสริมวัดค่า TOC ในของแข็งได้ นอกจากค่า TOC แล้วยังสามารถวัดค่าได้ทั้ง TC (Total Carbon), IC (Inorganic Carbon), NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon), POC(Purgeable Organic Carbon) รวมถึงค่า TN (Total Nitrogen) อีกทั้งยังมีระบบ Autosampler ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยเทคนิคการวัดแบบ NDIR ( Non dispersive Infrared )ทำให้มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการหรือ การใช้งานที่มีการวัดค่า TOC จากหลายตัวอย่าง เช่น ในโรงงานมีทั้งตัวอย่างน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และน้ำเสีย สามารถวัดได้ทั้งน้ำและของแข็ง สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ APPLICATION & SOLUTIONS for Total Organic Carbon Laboratory Analyzer (TOC-L) Process Control • Effluent treatment process control • Processes (Plating,etching, washing, water-based cutting) • Ultrapure water recycling and re-purification processes Water Quality Control • Tap water (Drinking water, raw water) • Ultrapure water (Ultrapure water used in semiconductor manufacturing, Liquid Crystal manufaturing,pharmaceutical manufacturing, and nuclear power generation, as well as used ultrapure water) • Effluent (Industrial effuent, water treatment effluent, etc.) • Pool water, Spa water, bath water, boiler water, water from industrial processes Quality Control • Drinking water • Aluminum foil • Electronic components • Water supply equiments • Raw materials (Sulfuric acid, aqueous ammonia, hydrogen peroxide solution, etc.) Investigations and Experimental Research • Global environment and eutrophication • Biodegradable plastics and cement secondary products • River water, lakes and marches, underground water, sea water, soil, sludge, sediments, etc. Pharmaceutical • Pharmaceutical water control • Evaluation of cleaning effectiveness (Cleaning Validation) The TOC-L series adopts the 680°C combustion catalytic oxidation method, which was developed by Shimadzu and is now used worldwide. While providing an ultra wide range of 4 μg/L to 30,000 mg/L, these analyzers boast a detection limit of 4 μg/L through coordination with NDIR. This is the highest level of detection sensitivity available with the combustion catalytic oxidation method ​ มีช่วงการวัดที่กว้าง 4 ug/L - 30,000 mg/L เหมาะกับการวิเคราะห์หลากหลายประเภท สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว มี Autosampler ที่สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้สูงสุด 93 ตัวอย่าง ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากทำได้สะดวกและรวดเร็ว มีระบบ Multi-Point Calibration แบบอัตโนมัติได้สูงสดุถึง 10 จุด โดยเตรียมน้ำยามาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) ได้สูงสุดถึง 50 เท่า มีโปรแกรม LabSolution TOC ที่รองรับข้อกำหนด 21CFR Part 11 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ Features​ ​ Extremely wide measurement range from 4 μg/L to 30,000 mg/L, applicable to everything from ultrapure water to highly contaminated water(TOC-LCSH/CPH) ​ - Capable of TC (Total Carbon), IC (Inorganic Carbon), TOC (Total Organic Carbon = TC-IC), and NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon) measurement; The blank check function evaluates system blanks by measuring ultrapure water processed automatically within the instrument The automatic dilution function enables measurements up to 30,000 mg/L ​ Reliable sample injection system - Automatic sample acidification and sparging - The automatic dilution function reduces sample salinity, acidity, and alkalinity, significantly extending the period of use of catalysts and combustion tubes (The period of use depends on the sample and measurement conditions.) - Stat or priority samples can be added at anytime to the analysis schedule without interrupting operation even when an autosampler is used ​ ​Select from 4 models to suit your application - The TOC-L series consists of a high-sensitivity model with a detection limit of 4 μg/L, making it suitable for a variety of applications, including pure water measurements, and a standard model designed with cost performance in mind. Each analyzer is available as an LCD and keyboard-equipped standalone model, or as a PC-controlled model. ​ Options to further enhance functionality - With the TOC-L series, numerous options enable a variety of functional enhancements. These include simultaneous measurement of TOC and TN (total nitrogen) the use of compressor air , and the measurement of gas samples and solid samples. Sea water sample measurement and small sample volume options have also been enhanced. ​ Space-saving and energy-saving design - The width of the instrument is 20 % less in comparison with conventional Shimadzu models. This enables more effective use of laboratory space. ​ Select From 4 Models to Suit Your Application - LCD and keyboard equipped standalone models and PC-controlled models - High-sensitivity model with a detection limit of 4 µg/L, suitable for a variety of applications Including pure water measurements, as well as a standard model designed with cost / performance in mind A Wealth of Options Expands Applications - TN unit capable of total nitrogen measurements via thermal decomposition/ chemiluminescence - Suitable for aqueous samples, as well as gas and solid samples (with manual injection kit and solid sample combustion unit) - Sea water samples can be continuously measured with minimal maintenance (with combustion tubes for high salt samples) - Compressed air can be used as the carrier gas (with carrier gas purification) - Compatible with small sample volumes (with optional kit) - 21 CFR Part 11 compatibility (sold seperately) TOC-L CSH/CSN Standalone Model TOC-L CPH/CPN PC-Controlled Model Main Specifications : Download Specification Sheet Options for Configuring an Automatic Measurement System : Auto Sampler Model : ASI-L Even More Functionality and Convenience, Enabling Samples to Be Added During Continuous Measurement • Select from three vial types with different capacities to suit your application. Combination of vial capacity and number of vials - 9 mL vials × 93 - 24 mL vials × 93 - 40 mL vials × 68 Two types of ASI-L units are available, one for 24 mL vials and the other for 9 mL and 40 mL vials. • Optional magnetic stirrers agitate the sample in the vials to prevent the settling of suspended solids. Magnetic stirrers are installed at the measurement position and subsequent measurement position to thoroughly agitate the samples prior to measurement. (Vials for 24mL and 40 mL are available. If 24 mL vials are used, vials No. 1 to No. 85 of the 93 total vials can be stirred.) 8-Port Sampler Model : OCT-L The Bridge to Ultra-Simplified Automatic Measurement • Easy-to-use autosampler does not require special vials. Water sample can be measured directly in the collection bottles and thus do not need to be transferred to specific size autosampler vials required with other systems. • Up to 8 samples can be measured with a single OCT-L unit. Up to 16 samples can be measured by adding a second TOC-L. • Commercially available stirrers can be used. (Stirrers are sold separately.) • Samples can be added during continuous measurement. TN (Total Nitrogen) Unit Model : TNM-L Perform Simultaneous TOC and TN Measurements • 720 ํC catalytic thermal decomposition/chemiluminescence methods are adopted for TN measurement. There is no interference from metallic ions or bromine in sea water. • Measurements over a wide range with a detection limit of 5 μg/L for TOC-LC*H to an upper limit of 10,000 mg/L. (In the case of simultaneous TOC/TN measurement, TOC analysis using high-sensitivity catalysts is impossible. TN measurement is not possible in combination with the SSM-5000A.) Solid Sample Combustion Unit Model : SSM-5000A Capable of TOC Measurements in Solid Samples • Measurement of maximum 1 g samples with up to 30 mg carbon content reduces weighing errors, and errors due to uneven distribution of the sample carbon content. (The SSM-5000A cannot measure sea water samples and sea bottom sediment samples containing much salt.) • Measurement of inorganic carbon (carbonate) in solid samples. (TN measurement is not available with the SSM-5000A.) • Measurement of aqueous samples containing large quantities of suspended substances. • Simply change the onscreen settings to switch between aqueous sample measurement with the TOC-L, and solid sample measurement using the SSM-5000A. Total Organic Carbon Analyzer องค์ประกอบหลักเครื่องวิเคราะห์ TOC Sample Introduction การนำสารตัวอย่าง เข้าไปในระบบวิเคราะห์ ​ Laboratory (Autosampler) Online Reaction การทำ ปฎิกริยาเคมี เพื่อให้เกิด แก็ส CO2 ​ UV Oxidation Combustion Detection ส่ว นที่วัดค่า CO2 ที่เกิดขึ้น หลังจากการทำปฎิกิริยา ​ Non dispersive Infrared (NDIR) Conductivity Monitoring รายงานผล ของข้อมูลการวิเคราะห์ ​ USB printer Web-based monitoring Display Application for TOC การวัดค่า TOC ในน้ำ Cooling การวัดค่า TOC ในระบบบำบัดน้ำเสีย การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ในการทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ตาม USP 661.1 และ USP 661.2 การทดสอบระบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสถุดิบที่ใช้ผลิต การทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค การวัดค่า TOC ในน้ำ Condensate การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์ การวัดค่า TOC ในน้ำสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

 • Shimadzu | Industrial-atsc

  Environmental Monitoring ระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติม Product Ranges Laboratory TOC Analyzers ( TOC-L) ระบบควบคุมคุณภาพน้ำในห้องแลป ​ ​ Laboratory use สำหรับห้องแล็บ ใช้ได้กับทั้งน้ำดีและน้ำเสีย Wide measurement range วัดค่า TOC ได้ทั้งในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง รวมถึงน้ำเสีย (measuring range: 4 µg/L-30,000 mg/L) วิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว วัดค่าได้ทั้ง TC(Total Carbon), IC(Inorganic Carbon), NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon), POC(Purgeable Organic Carbon) รวมถึงค่า TN (Total Nitrogen) Autosampler บรรจุสารตัวอย่างได้สูงสุด 93 ตัวอย่าง ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากทำได้สะดวกรวดเร็ว มีระบบ Multi-Point Calibration แบบอัตโนมัติ สูงสุดถึง 10 จุด โดยเตรียมน้ำยามาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น มีความแม่นยำสูง มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) สูงสุดถึง 50 เท่า เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการหรือ การใช้งานที่มีการวัดค่า TOC จากหลายตัวอย่าง เช่น โรงงานมีทั้งตัวอย่างน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และน้ำเสีย โปรแกรม LabSolution TOC รองรับข้อกำหนด 21CFR Part 11 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ ดูเพิ่มเติม >> Online TOC Analyzers ( TOC-4200) ระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ ​ ​ เหมาะสำหรับวัดค่า TOC ในน้ำเสียแบบต่อเนื่อง วัดค่าแบบออนไลน์ monitor ได้แบบ real-time มีช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 0-5 mg/Lจนถึง 0-20,000 mg/L สามารถคำนวณเป็นค่า COD BOD เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ วัดค่าพร้อมกันได้ถึง 6 จุด สามารถตั้งค่า Schedule สำหรับการวิเคราะห์แต่ละ stream ได้ Condition การวิเคราะห์แต่ละ Stream สามารถตั้งได้อิสระต่อกัน เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำตัวอย่างนั้นๆ มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) สูงสุด 20 เท่า มีระบบ Multi Stream Suspended Solid Pretreatment สำหรับกำจัดตะกอนที่มากับน้ำตัวอย่าง มีสัญญาณ Analog output 4-20mA และ Alarm contact สามารถส่งข้อมูลเข้า PLC ได้ มีฟังก์ชั่น Correlation สำหรับ convert ค่า TOC ไปเป็นค่า BOD-COD ได้ ดูเพิ่มเติม >> Online TOC Analyzer for Pure water เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์รวม แบบอัตโนมัติสำหรับน้ำบริสุทธิ์ TOC-1000e สำหรับวัดค่าน้ำดี (Pure water) แบบต่อเนื่อง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (Detection Limit: 0.1 µg/L) สามารถวัดค่า conductivity และ อุณหภูมิได้ วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time ค่าใช้จ่ายในการ maintenance ต่ำ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Shimadzu ด้วยหลอด Mercury-Free Excimer Lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Oxidization มีหน้าจอ LCD Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการวัดและสถานะการทำงานของเครื่อง สามารถ Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ CSV และ PDF สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลจาก Web Brower บนคอมพิวเตอร์ได้ (ไม่ต้องซื้อ software) สามารถทำ Calibration ได้ถึง 4 จุด ดูเพิ่มเติม >> Continuous Emission Monitoring System (CEMS) ระบบตรวจวัดมลพิษท างอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง Portable Gas Analyzer เครื่องวิเคราะห์แก๊ส ​ COD-BOD Analyzer ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล UV-VIS Spectrophotometer เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง TOC KNOWLEDGE Total Organic Carbon Analyzer องค์ประกอบหลักเครื่องวิเคราะห์ TOC Sample Introduction การนำสารตัวอย่าง เข้าไปในระบบวิเคราะห์ ​ Laboratory (Autosampler) Online Reaction การทำ ปฎิกริยาเคมี เพื่อให้เกิด แก็ส CO2 ​ UV Oxidation Combustion Detection ส่ว นที่วัดค่า CO2 ที่เกิดขึ้น หลังจากการทำปฎิกิริยา ​ Non dispersive Infrared (NDIR) Conductivity Monitoring รายงานผล ของข้อมูลการวิเคราะห์ ​ USB printer Web-based monitoring Display Application for TOC การวัดค่า TOC ในน้ำ Cooling การวัดค่า TOC ในระบบบำบัดน้ำเสีย การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ในการทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ตาม USP 661.1 และ USP 661.2 การทดสอบระบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสถุดิบที่ใช้ผลิต การทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค การวัดค่า TOC ในน้ำ Condensate การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์ การวัดค่า TOC ในน้ำสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ TOC-4200 Model/Info TOC-L TOC-1000e

 • TOC-4200 | Industrial-atsc

  ระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ On-Line Total Organic Carbon Analyzer (Combustion Method) Model : TOC-4200 เหมาะสำหรับวัดค่า TOC ในน้ำเสียแบบต่อเนื่อง วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time มีช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 0-5 mg/Lจนถึง 0-20,000 mg/L สามารถคำนวณเป็นค่า COD BOD เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ วัดค่าพร้อมกันได้ถึง 6 จุด สามารถตั้งกำหนดการ (Schdule) สำหรับการวิเคราะห์แต่ละ stream ได้ Condition การวิเคราะห์แต่ละ Stream สามารถตั้งได้อิสระต่อกันเพือให้เหมาะสมกับน้ำตัวอย่างนั้นๆ มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilutiion) ได้สูงสุด 20 เท่า มีระบบ Multi Stream Suspended Solid Pretreatment สำหรับกำจัดตะกอนที่มากับน้ำตัวอย่าง มีสัญญาณ Analog output 4-20mA และ Alarm contact สามารถส่งข้อมูลเข้า PLC ได้ มีฟังก์ชั่น Correlation สำหรับ convert ค่า TOC ไปเป็น BOD และ COD ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมพรรณ : 066-115-8131 โทร ขอใบเสนอราคา Highly advanced on-line TOC Analyzer excels in a wide range of applications TOC-4200 online analyzer จาก SHIMADZU แบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่า TOC แบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-timeและวัดค่าพร้อมกันได้ถึง 6 จุดในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับวัดค่า TOC ในน้ำเสีย สามารถคำนวณจากค่า TOCเป็นค่า COD BOD เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ OPMS ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ APPLICATION for On-line Total Organic Carbon Analyzer (TOC-4200) SHIMADZU TOC-4200 วัดค่า TOC แบบออนไลน์ สามารถใช้งานหลากหลาย Wastewater treatment plant influent (upstream monitoring) and effluent Measurements at a short measuring cycle (4 minutes minimum) rapidly capture dramatic changes in organic matter or abnormal effluent. The powerful oxidation capacity of a combustion-type analyzer can detect organic matter that cannot be captured using a UV meter. The short measuring cycle and powerful oxidation, combined with switching between up to six flow lines, offer detailed monitoring of treatment plants. Monitoring of river water sampled at water purification plants and treated water (tap water, sewage) Monitoring changes in river water quality due to rainfall and other factors to provide control indicators for treatment processes. Permits simultaneous monitoring of treated tap water. Plant water (washing water, cooling water, recovered water) Continuous monitoring of water used in a plant. The short measuring cycle (4 minutes minimum) of the combustion-type TOC analyzer achieves more rapid detection of anomalies. Total pollutant load control regulation applications (organic pollution load) Converting the measured TOC values allows applications to COD total volume control. TOC → COD conversion functions are installed as standard. Reading flow rate signals from a flow meter permits COD load conversion calculations. Boiler water & condensate Continuous monitoring of pure boiler water assists in the detection of anomalies, such as damaged pipes. TOC-4200 is a high-performance on-line TOC analyzer, based on the proven 680 ํ C Catalyst-aided Combustion technology. ​This established technology is featured in a large installed base of shimadzu Total Organic Carbon Analyzers (TOC) throughout the world, and has been applied to a broad field of industries. ​ ​ 1. Support for a Wide Range of TOC Samples • Select a sampling unit to match the sample characteristics. • Wide measurement range from 5 mgC/L full-scale to 20,000 mgC/L full-scale Dilution function incorporated as standard. Supports up to 50x dilution. • High sensitivity measurements from 0 to 1 mgC/L (optionnal) • Diverse TOC measurements (NPOC, TC-IC*, NPOC+POC* measurements). TN measurements* • Permits making a multi-point calibration curve from a single standard. ​ 2. Reliable Sample Injection System • A single unit perform sample intake, discharge, dilution, and injection • Automated sample acidification and sparging • Highly reliable ceramic 8-port valve used to switch flow lines ​ 3. Color LCD touch screen • Easy-to-view color LCD • Touch screen operation large buttons. • Easy-to-operate touch screen ​ ​ 4. Generous data storage capacity • The instrument internal memory can store 20,000 measured values (equivalent to one year’s data at a 30-minute measuring cycle), 100 calibration values (equivalent to weekly automatic calibration over one year), and history of 100 alarms. • Six calibration curves can be saved for each measurement type (TC, NPOC, IC*, POC*and TN*) to simplify switching between operation conditions. • USB port fitted as standard below the touch screen. Measured values and measurement conditions can be saved to USB memory. Measured results are saved as CSV files to simplify the management and processing of large quantities of data. ​ 5. Intuitive setup, measurement start, and measurement stop operations • When multiple flow lines are used, the measurement items, range and measuring cycle can be set separately for each flow line to simplify the setup of complex scheduled operations. 6. Other Useful Functions • Interrupt measurements : off-line sample measurements and calibration can be performed in the standby time periods, even during on-line operation. ​ • Control sample measurements : Periodic measurements of pre-selected control samples. This can be used to monitor the condition of the instrument. Automatic calibration can be performed when a certain reference value is exceeded. ​ • Calendar : The calendar simplifies scheduling for automatic calibration, instrument sleep function, control sample measurement, and catalyst regeneration (up to 14 weeks). Batch inputs can be made by specifying a day of the week. ​ • Compatible with digital bus standard : lnstrument operation, readout of measured values, and checking for alarms can be performed via the RS-485 or RS-232 (option). This function is convenient when managing multiple instruments. • Web-based monitoring (option) : lnstalling an optional board allows connection of the instrument to a network. The optional board offers web-server functions, allowing real-time browsing of measured values and alarms with a web browser. Download Specification Sheet Total Organic Carbon Analyzer องค์ประกอบหลักเครื่องวิเคราะห์ TOC Sample Introduction การนำสารตัวอย่าง เข้าไปในระบบวิเคราะห์ ​ Laboratory (Autosampler) Online Reaction การทำ ปฎิกริยาเคมี เพื่อให้เกิด แก็ส CO2 ​ UV Oxidation Combustion Detection ส่ว นที่วัดค่า CO2 ที่เกิดขึ้น หลังจากการทำปฎิกิริยา ​ Non dispersive Infrared (NDIR) Conductivity Monitoring รายงานผล ของข้อมูลการวิเคราะห์ ​ USB printer Web-based monitoring Display Application for TOC การวัดค่า TOC ในน้ำ Cooling การวัดค่า TOC ในระบบบำบัดน้ำเสีย การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ในการทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ตาม USP 661.1 และ USP 661.2 การทดสอบระบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสถุดิบที่ใช้ผลิต การทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค การวัดค่า TOC ในน้ำ Condensate การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์ การวัดค่า TOC ในน้ำสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

 • TOC | Industrial-atsc

  TOC-L-04 TOC-4200- TOC-1000e TOC-L-04 1/3 TOC Analyzer เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน TOC Analyzer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่างที่สามารถถูกoxidizeไปเป็น Carbon Dioxide (CO 2 ) ได้ TOC เป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ ซึ่งมีเทคนิคในการวัดค่าที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามการใช้งาน หรือ ประเภทอุตสาหกรรมของหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน TOC Analyzer แบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ TOC Online Analyzer - เป็นเครื่องวัด TOC แบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time TOC Laboratory Analyzer - เป็นเครื่องสำหรับการใช้งานในห้องปฏbบัติการ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC หลายๆตัวอย่าง เครื่องวัดวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนในน้ำ TOC Analyzer คุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น จาก SHIMADZU สามารถใช้เครื่อง TOC วัดได้ทั้งน้ำและของแข็ง สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และ ลิงค์ข้อมูลส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมพรรณ : 066-115-8131 โทร ขอใบเสนอราคา SHIMADZU Total Organic Carbon Analyzer (TOC) TOC-L For Laboratory Use TOC-L Series (สำหรับห้องแล็บ ใช้ได้กับทั้งน้ำดีและน้ำเสีย) Wide measurement range วัดค่า TOC ได้ทั้งในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงรวมถึง น้ำเสีย (measuring range: 4 µg/L-30,000 mg/L) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว วัดค่าได้ทั้ง TC(Total Carbon), IC(Inorganic Carbon), NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon), POC(Purgeable Organic Carbon) รวมถึงค่า TN (Total Nitrogen) มี Autosampler ที่สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้สูงสุด 93 ตัวอย่าง ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากทำได้สะดวกและรวดเร็ว มีระบบ Multi-Point Calibration แบบอัตโนมัติได้สูงสดุถึง 10 จุด โดยเตรียมน้ำยามาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น มีความแม่นยำสูง มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) ได้สูงสุดถึง 50 เท่ เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการหรือ การใช้งานที่มีการวัดค่า TOC จากหลายตัวอย่าง เช่น ในโรงงานมีทั้งตัวอย่างน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และน้ำเสีย มีโปรแกรม LabSolution TOC ที่รองรับข้อกำหนด 21CFR Part 11 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ ดูเพิ่มเติม >> TOC-4200 (Online) เหมาะสำหรับวัดค่า TOC ในน้ำเสียแบบต่อเนื่อง วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time มีช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 0-5 mg/Lจนถึง 0-20,000 mg/L สามารถคำนวณเป็นค่า COD BOD เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ วัดค่าพร้อมกันได้ถึง 6 จุด สามารถตั้งกำหนดการ (Schdule) สำหรับการวิเคราะห์แต่ละ stream ได้ Condition การวิเคราะห์แต่ละ Stream สามารถตั้งได้อิสระต่อกันเพือให้เหมาะสมกับน้ำตัวอย่างนั้นๆ มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilutiion) ได้สูงสุด 20 เท่า มีระบบ Multi Stream Suspended Solid Pretreatment สำหรับกำจัดตะกอนที่มากับน้ำตัวอย่าง มีสัญญาณ Analog output 4-20mA และ Alarm contact สามารถส่งข้อมูลเข้า PLC ได้ มีฟังก์ชั่น Correlation สำหรับ convert ค่า TOC ไปเป็น BOD และ COD ได้ ดูเพิ่มเติม >> TOC-1000e TOC-1000e (สำหรับวัดค่าน้ำดี (Pure water) แบบต่อเนื่อง) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (detection limit: 0.1 µg/L) สามารถวัดค่า conductivity และ อุณหภูมิได้ วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time ค่าใช้จ่ายในการmaintenanceต่ำ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Shimadzu ด้วยหลอด Mercury-Free Excimer Lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Oxidization มีหน้าจอ LCD Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการวัดและสถานะการทำงานของเครื่อง สามารถ Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ CSV และ PDF สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลจาก Web Brower บนคอมพิวเตอร์ได้ (ไม่ต้องซื้อ software) สามารถทำ Calibration ได้ถึง 4 จุด ดูเพิ่มเติม >> Model/Info SHIMADZU TOC-L SHIMADZU TOC-4200 SHIMADZU TOC-1000e Total Organic Carbon Analyzer องค์ประกอบหลักเครื่องวิเคราะห์ TOC Sample Introduction การนำสารตัวอย่าง เข้าไปในระบบวิเคราะห์ ​ Laboratory (Autosampler) Online Reaction การทำ ปฎิกริยาเคมี เพื่อให้เกิด แก็ส CO2 ​ UV Oxidation Combustion Detection ส่ว นที่วัดค่า CO2 ที่เกิดขึ้น หลังจากการทำปฎิกิริยา ​ Non dispersive Infrared (NDIR) Conductivity Monitoring รายงานผล ของข้อมูลการวิเคราะห์ ​ USB printer Web-based monitoring Display Application for TOC การวัดค่า TOC ในน้ำ Cooling การวัดค่า TOC ในระบบบำบัดน้ำเสีย การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมเคมี การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ในการทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมยา การวัดค่า TOC ตาม USP 661.1 และ USP 661.2 การทดสอบระบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสถุดิบที่ใช้ผลิต การทำ Cleaning Validation ในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค การวัดค่า TOC ในน้ำ Condensate การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์ การวัดค่า TOC ในน้ำสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

 • TOC-1000e | Industrial-atsc

  เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์รวม แบบอัตโนมัติสำหรับน้ำบริสุทธิ์ On-Line Total Organic Carbon Analyzer for Pure Water Model : TOC-1000e The first TOC analyzer in the world to use a mercury -free excimer lamp TOC-1000e (สำหรับวัดค่าน้ำดี (Pure water) แบบต่อเนื่อง) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (detection limit: 0.1 µg/L) สามารถวัดค่า conductivity และ อุณหภูมิได้ วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time ค่าใช้จ่ายในการmaintenanceต่ำ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Shimadzu ด้วยหลอด Mercury-Free Excimer Lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Oxidization มีหน้าจอ LCD Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการวัดและสถานะการทำงานของเครื่อง สามารถ Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ CSV และ PDF สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลจาก Web Brower บนคอมพิวเตอร์ได้ (ไม่ต้องซื้อ software) สามารถทำ Calibration ได้ถึง 4 จุด World’s First Technology in Small and Light Casing SHIMADZU TOC-1000e เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีการออกแบบโดยใช้ Mercury-free eximer lamp ซึ่งให้แสงพลังงานสูงที่ความยาวคลื่น 172 nm ผ่าน Dielectric barrier discharge ในก๊าซซีนอน (Xenon) ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานและด้วยเทคนิค “Active-Path” น้ำตัวอย่างจะไหลผ่านแกนกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยแสงUV ทำให้สารอินทรีย์คาร์บอนถูก Oxidize ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ด้านนอกของหลอดUVยังถูกเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันแสงUVเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางสายตาและป้องกันการเกิดโอโซนภายนอกได้อีกด้วย New Technology Active - Path ด้วยเทคนิค “Active-Path” น้ำตัวอย่างจะไหลผ่านแกนกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยแสงUV ทำให้สารอินทรีย์คาร์บอนถูก Oxidize ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Reliability to Support Regulation TOC-1000e รองรับ regulations หลักๆ เช่น USP, EP เป็นต้น สอดคล้องกับ FDA 21 CFR Part 11 เช่น authentication, audit trail, etc Large Display with 7” Color Touch Panel TOC-1000e มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ แสดงสถานะเครื่องมืออย่างชัดเจน Monitor style Indicator Trend style Onsite Calibration / Validation Using a Vial Sampler TOC-1000e มีชุด Vial Sampler (Optional) สำหรับการทำ Calibration และ Validation สามารถทำ Calibration Curve ได้ถึง 4 จุด Export Data in an Easily Readable / Usable Format สามารถ Export ข้อมูลผ่าน USB flash drive ในรูปแบบ Text File (CSV) หรือ Daily Report (PDF) มีอุปกรณ์ External Input/Output Kit (Optional) สำหรับ Analog Output (4-20mA) และ Alarm Contact สำหรับต่อเข้าเครื่อง Recorder หรือระบบ PLC Text File Daily Report (PDF) View/Acquire Data from Web Browser Through Network TOC-1000e สามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้าระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ได้ โดยไม่ต้องใช้ซอฟท์แวร์พิเศษ และยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ได้อีกด้วย Security Functionality for Supporting Data Management มีการกำหนด ID และ Password สำหรับผู้ใช้งานและสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ 4 ระดับได้แก่ “Administrator”, “Main User”, “User” และ “Guest” มีการบันทึกการทำงานต่างๆไว้ใน Operation / Event Log รองรับการรวบรวมข้อมูลบนระบบเครือข่ายผ่าน “LabSolutions Database” Download Specification Sheet

 • FixedTypeDetector-Riken

  Fixed Type Detector เครื่องมือวัดแก๊สแบบติดตั้งที่หน้างาน เครื่องมือวัดแก๊สแบบติดตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคิือ หัวตรวจจับแก๊สอัจฉริยะ และหน้าจอแสดงค่าแก๊ส ซึ่งจะมีทั้งแบบ Single Channel และ Multi Channel สามารถส่งสัญญาณออกเป็นมาตรฐาน 4-20 mA ได้ และสามารถติดตั้งร่วมกับชุดไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนต่างๆ ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีรุ่นที่สามารถวัดค่าและแสดงผลได้ในเครื่องเดียว เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและติดตั้ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง Skillfull Installation Team มีทีมงานติดตั้งมืออาชีพ ทีมงานติดตั้งมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถติดตั้งงานได้อย่างเรียบร้อย เป็นระบบ เพื่อป้องกันความล่าช้า หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง After-sale service มีบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ maintenance หรือการแก้ไขปัญหาหน้างาน เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด บริการได้รวดเร็วและมีมาตรฐาน Calibration Service มีบริการสอบเทียบ มีบริการสอบเทียบเครื่องมือ วัดจากโรงงาน ผู้ผลิต และห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน Portable Type Detector >> Transportation >> Technical Information >> ดูเพิ่มเติม Product / Model Indoor Oxygen Monitor Sensor built-in and remote sensor type, selectable Model : OX-600 Features • Stand alone with audible and visual alarms (Analog output is also available) • Intuitive three color alarming display • Long life and reliable oxygen sensor • Three kinds of power supply are available, 100VAC, 24VDC, and Dry cells (two AA batteries) • Remote sensor with cable length 3m, 5m, 10m, 20m are available (optional) • Pressure compensation to eliminate false alarm caused by pressure variation Read More Indoor Carbon Monoxide Monitor Sensor built-in type and remote sensor type, selectable Model : EC-600 Features • Stand alone with audible and visual alarms (Analog output is also available) • Intuitive three color alarming display • Long life and reliable CO sensor • Three kinds of power supply are available, 100VAC, 24VDC, and Alkaline battery (two AA batteries) • Remote sensor with cable length 3m, 5m, 10m, 20m are available (optional) Read More Gas Detector Head Diffusion type Model : GD-A80 Series Features • Ex-proof design • Covering wide detection range from ppm to %LEL • Long life sensor Read More Gas Detector Head Pump Drawing Type Model : GD-D58 Series Features • Drawing pump of large flow rate built-in. • Flow rate decreasing detector sensor installed. • Easy maintenance owing to unitizing components to be exchanged periodically. Read More Gas Detector Head Pump Drawing Type Model : SD-D58 Series Features • Drawing pump of large flow rate built-in. • Flow rate decreasing detector sensor installed. • Easy maintenance owing to unitizing components to be exchanged periodically. • One-man maintenance possible. Read More Smart Transmitter/Gas Detector Model : SD-1EC Features • To detect hydrogen sulfide leakage around a desulfurization equipment. • To prevent carbon monoxide poisoning in an ironworks. Read More Smart Transmitter/Gas Detector Model : SD-10X Features • For the safety management of checking and cleaning works in underground tunnels. • For the hypoxia prevention in such as underground culverts. Read More Safety Monitor for Inside Furnace Model : SD-2500 Features • High boiling point solvent can be detected. • Temperature range being assayed for Explosion-proof. (0~160 ํC: Only models GD-A2400 or the SD-2500 covers.) (0~200 ํC: Only model SD-2600 covers.) • Can be used even in 200 ํC or higher. (operating temperature range 0~250 ํC: Only model SD-2700 is applicable.) • The concentration at the core part in the facilities is obtained accurately. • Concentration display part is integrated to the main body. (dedicated indicator/alarm unit not required: effective to Models SD-2500/2600/2700) • Simple operation only to touch of control key for adjustment. Read More Single-Channel Gas Monitor Model : RM-6000 Series Features • Small, light one point independent continuous monitoring type. • Easy to install by the independent unit adoption. • Stepwise management on gas alarm by 2 step alarm type. • Connectable to various gas detection heads by selecting the unit. Read More Multi-Channel Gas Monitoring System Model : 5000 Series Features • Various gases can be detected by abundant variations. • Gas concentration is displayed with 2 ways (the bar meter and digital). • Increased visibility of the detected status by 3 color high contrast LCD adoption. • Energy-saving achieved (1/4 to 1/6 compared to our old unit). • Equipped with RS-485 communication function. Read More Explosion proof detector head for semiconductor material gas Model : GD-K88Ai/GD-K88Di Features • The power supply and the sensory output to the main body can be covered by only 2 lines. • Intrinsic safety. Note) Accomplished by the combination with the safety holder (barrier). • The specification with built-in aspirator is lined up. [option] Read More Explosion proof oxygen detector head Model : GD-F88Ai/GD-F88Di Features • The power supply to the main body and the sensory output can be covered by only 2 lines. • With pressure correction function (influence of the atmospheric fluctuation is corrected). • Intrinsic safety. Note) Accomplished by the combination with the safety holder (barrier) • The specification with built-in aspirator is lined up. [option] Read More

 • การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความ | Industrial-atsc

  Application for TOC การหาค่า Total Nitrogen เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร German Allergy and Asthma Association (DAAB) ประเมินจำนวนของผู้ที่แพ้อาหารที่ต้องเข้ารับการรักษาอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านคน ในขณะที่เด็กและทารกส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้นมวัว, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ถั่วลิสง และถั่วเฮเซลนัท ส่วนวัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะแพ้ผักสดและผลไม้, ถั่ว, ปลา, หอย, กุ้ง ผู้ที่แพ้อาหารจะมีอาการไวมากกับอาหารที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ อาหารที่มีส่วนประกอบของสารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ไข่, มัสตาร์ด, เซเลรี่, ถั่ว จะต้องมีข้อความแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ ในระหว่างกระบวนการผลิตอาหารอาจเกิดการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจทำให้ไม่มีการแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนดังกล่าวโรงงานผลิตอาหารจึงควรมีการทำ Cleaning Validation การหาค่า Total Nitrogen (TN) และค่า TOC ผลของการทำ Cleaning Validation สามารถใช้ในการประเมินการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ได้ ซึ่งจะเป็นการประเมินแบบ Worst case scenario โดยพิจารณาว่าสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดเป็นสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนซึ่งมีอะตอมไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ การวัดค่า Total Nitrogen (TN) มาใช้พิจารณาด้วยจึงสามารถประเมินสารก่อภูมิแพ้ที่ปนเปื้อนได้ชัดเจนกว่าการพิจารณาเฉพาะค่า TOC อย่างเดียว การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ตัวอย่างของน้ำล้างที่มีการปนเปื้อนสามารถบอกได้ถึงความเข้มข้นของสารก่อภูมิแพ้ที่มีในวัตถุดิบหรือในผลิตภัณฑ์โดยการนำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่า TOC และ TN ผลที่ได้พบว่าค่า TOC และ TN จะมีค่าความเข้นข้นมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ในขณะที่ค่า TOC ของน้ำตัวอย่างอาจจะเกิดจากสารประกอบต่างๆเช่น คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, สารชะล้าง (surfactants) แต่ค่า TN เป็นพารามิเตอร์ที่แสดงถึงปริมาณของโปรตีนได้อย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถประเมิน Worst case scenario จากสารก่อภูมิแพ้ที่มีน้ำ final rinse เทียบกับปริมาณที่อ้างอิงทางการแพทย์ได้ การคำนวณนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีสารก่อภูมิแพ้ปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ข้อสรุป Worst case scenario มีประโยชน์มากในการประเมินความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้นการวัดประเภทนี้ยังให้ผลการวัดที่เหมาะกับการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค ดังนั้นหากฉลากของผลิตภัณฑ์มีข้อความระบุว่า “May contain traces of allergen ….” นี่จึงเป็นการประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากการหาปริมาณ ไม่ใช่เพียงการใส่ข้อความเตือนตามความรับผิดชอบเท่านั้น