top of page
พื้นหลังสีฟ้า
Water-I.D copy.png
PHOTOMETER
เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ
       เครื่องโฟโตมิเตอร์ ( Photometer ) เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ
จะคล้ายคลึงกับชุดทดสอบคุณภาพน้ำ แต่จะใช้หลักการ Photometer ที่ใช้แสงในการตรวจวัดสารเจือปนที่ผสมอยู่ในน้ำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยแสงสามารถทดสอบคุณภาพน้ำได้จากทุก ๆ แหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ, สระว่ายน้ำ, น้ำประปา และน้ำสำหรับสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน 
ntitled-3 copy.png
bottom of page