top of page
Application for TOC
การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3.Petrochemistry.jpg

การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ในปัจจุบันปิโตรเลียมไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน เช่น พลาสติก, เส้นใย, สารชะล้าง, สารสี, ปุ๋ย และยา ในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบจะถูกให้ความร้อนและถูกแยกส่วนประกอบต่างๆที่ Rectification Column

ความต้องการในโรงกลั่นสมัยใหม่

ในตลาดกลุ่มปิโตรเลียม ปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ ซึ่งกระบวนการผลิตต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การผลิตไอน้ำสำหรับให้ความร้อนวัตถุดิบเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและใช้พลังงานสูง การกัดกร่อนของอุปกรณ์อย่าง Heat Exchanger และ Boilers ก็มีผลให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดลงและการปนเปื้อนในน้ำ Condensate ก็ทำให้ต้องมีการล้างทำความสะอาดซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบค่า TOC ของน้ำ condensate อย่างสม่ำเสมอ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

น้ำเสียที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันมีสารประกอบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่ละลายน้ำได้และที่ไม่ละลายน้ำ สารที่ไม่ละลายน้ำได้แก่น้ำมันและของแข็งที่มักจะถูกกำจัดก่อนการทำความสะอาดโดย Gravitational separation สำหรับสารที่ละลายน้ำโดยปกติจะถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามกระบวนการทางชีวภาพนั้นก็มีความอ่อนไหวต่อประเภทและปริมาณของสารอินทรีย์ที่เจือปน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประสิทธิ- ภาพการทำความสะอาดลดลงและป้องกันไม่ให้มีมลพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างมาที่จะมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

shimadzu.png
Online TOC Analyzer ( Model : TOC-4200 )

เป็นเครื่องวัดค่าสารอินทรีย์คาร์บอนแบบต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • สะดวก : ทำงานแบบอัตโนมัติครบวงจร, ตั้งกำหนดวัน-เวลาในการทำงานได้,    มีการแจ้งเตือนเมื่อสารเคมีใกล้หมดและใกล้ถึงกำหนดเวลาเปลี่ยนอะไหล่, สามารถดึงข้อมูลการวัดผ่าน USB memory ได้

 • สามารถควบคุมได้จากระยะไกล : สามารถสั่งการเริ่มวัดและทำ Calibration ได้จากห้องควบคุม มีสัญญาณ Alarm และสถานะการทำงานต่างๆ

 • ได้มาตรฐาน : ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ASTM, EPA, JIS

 • บริการหลังการขาย : ให้บริการด้วยช่างที่มีความชำนาญ ประสบการณ์สูง และได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง

TOC-4200-.png
 • รวดเร็ว : ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 4 นาทีเท่านั้น, มีสัญญาณเอาท์พุตทั้ง Analog (4-20mA) และ Digital (RS-485)

 • คุ้มค่า : 1 เครื่องสามารถวัดสูงสุดถึง 6 จุด

shimadzu.png
TOC Analyzer for Laboratory ( Model : TOC-L Series )

เป็นเครื่องวัดค่าสารอินทรีย์คาร์บอนสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการศึกษา, วิจัย, ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และในด้านสิ่งแวดล้อม

 • สามารถวิเคราะห์น้ำตัวอย่างหลากหลาย : มีช่วงการวัดค่า  TOC ได้ตั้งแต่ 4 µg/L  ถึง 30,000 mg/L และยังสามารถวัดได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นน้ำและตัวอย่าง ที่เป็นของแข็ง

 • แม่นยำ และ เที่ยงตรง : ใช้หลักการ 680C Catalytic Combustion Oxidation / NDIR Detection ทำให้สามารถวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรง

 • สะดวกแม้มีตัวอย่างจำนวนมาก : มีชุด Autosampler ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 8, 16, 68 และ 93 ตัวอย่าง

TOC-L-04.png
 • สะดวก : สามารถควบคุมการทำงานเครื่องได้ทั้งที่ตัวเครื่องเอง (Standalone) และควบคุมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PC-Controlled)

 • คุ้มค่า : สามารถทำ Calibration Curve ได้สูงสุด 10 จุดแบบอัตโนมัติโดยเตรียมสารมาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น

 • มีชุดสำหรับการวัดค่า Total Nitrogen (TN)

 • ใช้งานได้นาน : มีระบบตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง (Background Monitoring) หากเครื่องยังไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เครื่องจะไม่ทำการวัดค่า เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

bottom of page