top of page
Application for TOC
การวัดค่า TOC น้ำ Condensate
9.Condensat.jpg

การวัดค่า TOC น้ำ Condensate

ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียมจะมีการใช้ Superheated steam เป็นตัวนำพาพลังงานสำหรับจ่ายให้ขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง Superheated steam โดยปกติจะเกิดจากน้ำ Ultrapure เพื่อป้องกัน Boiler เสียหาย และเพื่อที่จะใช้น้ำให้น้อยที่สุด ไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นน้ำจึงถูกนำกลับมาเข้า Boiler อีกครั้ง ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำ Condensate นั้นจะต้องไม่มีสารอินทรีย์ปนอยู่

การหาค่า TOC ในน้ำ Condensate

ค่า TOC เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอน สามารถหาค่า TOC ได้ 2 เทคนิค

 1. Catalytic  combustion เป็นการแปลงสารอินทรีย์คาร์บอนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงโดยมีตัวเร่งปฏิกริยาเพื่อให้เกิดการ Oxidation ที่สมบูรณ์ และทำการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย NDIR Detector

TOC-L-04.png

“Shimadzu” TOC-L Series

680 C Catalytic Combustion Oxidation / NDIR Detector

2. Wet Chemical Oxidation เป็นการรวมการใช้แสดง UV และกรด Persulfate เพื่อใช้ในการทำ Oxidation สารอินทรีย์คาร์บอนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย NDIR Detector

toc-v.png

“Shimadzu” TOC-Vw

UV-Persulfate Oxidation / NDIR Detector

 ในการหาค่า TOC ของน้ำ Condensate นั้น บางครั้งในน้ำอาจจะมี Particle เล็กๆปนอยู่ กรณีนี้การวัดด้วยเทคนิค Catalytic combustion จึงสามารถออกซิไดซ์ Particle ได้ดีกว่าจึงสามารถตรวจจับสารอินทรีย์ที่เจือปนในน้ำ Condensate ได้ครบถ้วนมากกว่า เนื่องจากในน้ำ Condensate มีปริมาณสารอินทรีย์ค่อนข้างต่ำ การใช้งาน Catalyst จึงใช้ได้นานและบำรุงรักษาไม่จำเป็นต้องบ่อยมากนัก

การวัดค่า TOC ในน้ำ Condensate แบบต่อเนื่อง


“Shimadzu” TOC-4200 เป็นเครื่องวัดค่า TOC แบบต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ 680 C Catalytic Combustion.  มีฟังก์ชั่น Automatic Dilution สามารถวัดค่าได้สูงสุดถึง 20,000 mg/L และสามารเพิ่ม option ในการวัดค่า Total Nitrogen (TN) ได้อีกด้วย

TOC-4200-.png

    • สะดวก : ทำงานแบบอัตโนมัติครบวงจร, ตั้งกำหนดวัน-เวลาในการทำงานได้, มีการแจ้งเตือนเมื่อสารเคมีใกล้หมดและใกล้ถึงกำหนดเวลาเปลี่ยนอะไหล่, สามารถดึงข้อมูลการวัดผ่าน USB memory ได้
    • รวดเร็ว : ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 4 นาทีเท่านั้น, มีสัญญาณเอาท์พุตทั้ง Analog (4-20mA) และ Digital (RS-485)
    • สามารถควบคุมได้จากระยะไกล : สามารถสั่งการเริ่มวัดและทำ Calibration ได้จากห้องควบคุม มีสัญญาณ Alarm และสถานะการทำงานต่างๆ
    • ได้มาตรฐาน : ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ASTM, EPA, JIS
    • คุ้มค่า :  1 เครื่องสามารถวัดสูงสุดถึง 6 จุด
    • บริการหลังการขาย : ให้บริการด้วยช่างที่มีความชำนาญ ประสบการณ์สูง และได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง

Sampling


TOC-4200 series มีระบบ Sample Preparation ให้เลือกหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน สำหรับน้ำ Condensate ซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนำเป็นแบบ Backwash Strainer Sampling Unit น้ำตัวอย่างที่เข้ามาจะผ่าน Strainer และถูกดูดเข้าไปวัดค่าที่เครื่องวัด ลมที่จ่ายเข้ามาจะเป็นเป่าย้อน (Backwash) เพื่อทำความสะอาด Strainer ที่อาจจะมีจุลินทรีย์สะสม ใช้ Flow rate 1-3 L/min

sampling.png

วิธีการวัดค่า TOC


โดยทั่วจะใช้วิธี NPOC โดยกรดจะถูกเติมลงในน้ำตัวอย่างเพื่อทำการเปลี่ยนสารอนินทรีย์คาร์บอน (Inorganic Carbon) ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะถูกเป่า (Sparge) ออกไป จากนั้นสารอินทรีย์คาร์บอนที่ยังคงอยู่ในน้ำตัวอย่างจะถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูง ปริมาณก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะถูกวัดที่ NDIR Detector 

bottom of page