top of page
bg12-01.jpg

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์รวม แบบอัตโนมัติสำหรับน้ำบริสุทธิ์

On-Line Total Organic Carbon Analyzer
for Pure Water

Model : TOC-1000e
The first TOC analyzer in the world
to use a mercury -free excimer lamp
TOC-1000e.png
 • TOC-1000e (สำหรับวัดค่าน้ำดี (Pure water) แบบต่อเนื่อง)

 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC  ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (detection limit: 0.1 µg/L)

 • สามารถวัดค่า conductivity และ อุณหภูมิได้

 • วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time

 • ค่าใช้จ่ายในการmaintenanceต่ำ

 • ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Shimadzu ด้วยหลอด Mercury-Free Excimer Lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Oxidization

 • มีหน้าจอ LCD Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการวัดและสถานะการทำงานของเครื่อง

 • สามารถ Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ CSV และ PDF

 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลจาก Web Brower บนคอมพิวเตอร์ได้ (ไม่ต้องซื้อ software)

 • สามารถทำ Calibration ได้ถึง 4 จุด

World’s First Technology

in Small and Light Casing

SHIMADZU TOC-1000e เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีการออกแบบโดยใช้ Mercury-free eximer lamp ซึ่งให้แสงพลังงานสูงที่ความยาวคลื่น 172 nm ผ่าน Dielectric barrier discharge ในก๊าซซีนอน (Xenon) ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานและด้วยเทคนิค “Active-Path” น้ำตัวอย่างจะไหลผ่านแกนกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยแสงUV ทำให้สารอินทรีย์คาร์บอนถูก Oxidize ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ด้านนอกของหลอดUVยังถูกเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันแสงUVเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางสายตาและป้องกันการเกิดโอโซนภายนอกได้อีกด้วย

TOC-1000e.png
Screenshot (44).png
no nercury-01.png

New

Technology

Active - Path

ด้วยเทคนิค “Active-Path” น้ำตัวอย่างจะไหลผ่านแกนกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยแสงUV 
ทำให้สารอินทรีย์คาร์บอนถูก Oxidize ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

active-path-01.png
Problems with typical Analyzer-01.jpg

Reliability to Support Regulation

logio-21cfr-part-11-300x300.png

TOC-1000e รองรับ regulations หลักๆ เช่น USP, EP เป็นต้น สอดคล้องกับ FDA 21 CFR Part 11 เช่น authentication, audit trail, etc

Large Display with 7” Color Touch Panel

TOC-1000e มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ แสดงสถานะเครื่องมืออย่างชัดเจน

Screenshot (45).png

Monitor style

Screenshot (45)_2.png

Indicator

Screenshot (45)_1.png

Trend style

Onsite Calibration / Validation Using a Vial Sampler  

Screenshot (46).png

TOC-1000e มีชุด Vial Sampler (Optional) สำหรับการทำ Calibration และ Validation  สามารถทำ Calibration Curve ได้ถึง 4 จุด 

Export Data in an Easily Readable / Usable Format

 • สามารถ Export ข้อมูลผ่าน USB flash drive ในรูปแบบ Text File (CSV) หรือ Daily Report (PDF) 

 • มีอุปกรณ์ External Input/Output Kit (Optional) สำหรับ Analog Output (4-20mA) และ Alarm Contact  สำหรับต่อเข้าเครื่อง Recorder หรือระบบ PLC

Text File

Screenshot (47).png

Daily Report (PDF)

Screenshot (48).png

View/Acquire Data from Web Browser Through Network

TOC-1000e สามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้าระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ได้ โดยไม่ต้องใช้ซอฟท์แวร์พิเศษ
และยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ได้อีกด้วย

Untitled-2-01.png

Security Functionality for Supporting Data Management

 • มีการกำหนด ID และ Password สำหรับผู้ใช้งานและสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ 4 ระดับได้แก่ 
   “Administrator”, “Main User”, “User” และ “Guest”

 •  มีการบันทึกการทำงานต่างๆไว้ใน Operation / Event Log

 • รองรับการรวบรวมข้อมูลบนระบบเครือข่ายผ่าน “LabSolutions Database”

Screenshot (50).png
Screenshot (50)_1.png
bottom of page