top of page
TOC Analyzer
เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน

เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน TOC Analyzer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่างที่สามารถถูกoxidizeไปเป็น Carbon Dioxide (CO2) ได้ 

TOC เป็นค่าที่ใช้บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ ซึ่งมีเทคนิคในการวัดค่าที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามการใช้งาน หรือ ประเภทอุตสาหกรรมของหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

 

เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน TOC Analyzer แบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

 1. TOC Online Analyzer - เป็นเครื่องวัด TOC แบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time

 2. TOC Laboratory Analyzer - เป็นเครื่องสำหรับการใช้งานในห้องปฏbบัติการ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC หลายๆตัวอย่าง

 

เครื่องวัดวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนในน้ำ TOC Analyzer คุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น จาก SHIMADZU สามารถใช้เครื่อง TOC วัดได้ทั้งน้ำและของแข็ง สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และ ลิงค์ข้อมูลส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมพรรณ : 066-115-8131 

SHIMADZU Total Organic Carbon Analyzer  (TOC)

TOC แก้ไข 1-6-64-02.jpg

TOC-L

For Laboratory Use

 • TOC-L Series (สำหรับห้องแล็บ ใช้ได้กับทั้งน้ำดีและน้ำเสีย)

 • Wide measurement range วัดค่า TOC ได้ทั้งในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงรวมถึง น้ำเสีย (measuring range: 4 µg/L-30,000 mg/L)

 • สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว

 • วัดค่าได้ทั้ง TC(Total Carbon), IC(Inorganic Carbon), NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon), POC(Purgeable Organic Carbon) รวมถึงค่า TN (Total Nitrogen)

 • มี Autosampler ที่สามารถบรรจุสารตัวอย่างได้สูงสุด 93 ตัวอย่าง ทำให้การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากทำได้สะดวกและรวดเร็ว

 • มีระบบ Multi-Point Calibration  แบบอัตโนมัติได้สูงสดุถึง 10 จุด โดยเตรียมน้ำยามาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น

 • มีความแม่นยำสูง

 • มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilution) ได้สูงสุดถึง 50 เท่

 • เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการหรือ การใช้งานที่มีการวัดค่า TOC จากหลายตัวอย่าง เช่น ในโรงงานมีทั้งตัวอย่างน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และน้ำเสีย

 • มีโปรแกรม LabSolution TOC ที่รองรับข้อกำหนด 21CFR Part 11 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา

 • ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ

banner_shimadzu_on-line.jpg

TOC-4200

(Online)

 • เหมาะสำหรับวัดค่า TOC ในน้ำเสียแบบต่อเนื่อง

 • วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time

 • มีช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 0-5 mg/Lจนถึง 0-20,000 mg/L

 • สามารถคำนวณเป็นค่า COD BOD เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

 • วัดค่าพร้อมกันได้ถึง 6 จุด

 • สามารถตั้งกำหนดการ (Schdule) สำหรับการวิเคราะห์แต่ละ stream ได้

 • Condition การวิเคราะห์แต่ละ Stream สามารถตั้งได้อิสระต่อกันเพือให้เหมาะสมกับน้ำตัวอย่างนั้นๆ

 • มีระบบเจือจางสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Dilutiion) ได้สูงสุด 20 เท่า

 • มีระบบ Multi Stream Suspended Solid Pretreatment สำหรับกำจัดตะกอนที่มากับน้ำตัวอย่าง

 • มีสัญญาณ Analog output 4-20mA และ Alarm contact สามารถส่งข้อมูลเข้า PLC ได้

 • มีฟังก์ชั่น Correlation สำหรับ convert ค่า TOC ไปเป็น BOD และ COD ได้

TOC-1000e-08-08-08-08.jpg

TOC-1000e

 • TOC-1000e (สำหรับวัดค่าน้ำดี (Pure water)        แบบต่อเนื่อง)

 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดค่า TOC  ในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (detection limit: 0.1 µg/L)

 • สามารถวัดค่า conductivity และ อุณหภูมิได้

 • วัดค่าแบบออนไลน์ สามารถ monitor ได้แบบ real-time

 • ค่าใช้จ่ายในการmaintenanceต่ำ

 • ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Shimadzu ด้วยหลอด Mercury-Free Excimer Lamp ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ Oxidization

 • มีหน้าจอ LCD Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการวัดและสถานะการทำงานของเครื่อง

 • สามารถ Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ CSV และ PDF

 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ LAN เพื่อดูข้อมูลทางไกลจาก Web Brower บนคอมพิวเตอร์ได้ (ไม่ต้องซื้อ software)

 • สามารถทำ Calibration ได้ถึง 4 จุด

Model/Info
SHIMADZU TOC-L
SHIMADZU TOC-4200
SHIMADZU TOC-1000e

Total Organic Carbon Analyzer

องค์ประกอบหลักเครื่องวิเคราะห์ TOC

Sample Introduction

การนำสารตัวอย่าง

เข้าไปในระบบวิเคราะห์

 • Laboratory (Autosampler)

 • Online

Reaction

การทำ ปฎิกริยาเคมี

เพื่อให้เกิด แก็ส CO2

 • UV Oxidation

 • Combustion

Detection 

ส่วนที่วัดค่า CO2 ที่เกิดขึ้น

หลังจากการทำปฎิกิริยา

 • Non dispersive Infrared (NDIR)

 • Conductivity

Monitoring

รายงานผล

ของข้อมูลการวิเคราะห์

 • USB printer

 • Web-based monitoring

 • Display

Application for TOC

bottom of page