top of page
gfhfghfghfg.png

Solvents for liquid
Chromatography

  • FUJIFILM Wako Pure Chemical แบรนด์จากญี่ปุ่น  ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้าน High-Quality Chemicals and Reagents ซึ่งมีระบบควบคุมและการผลิตที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล

  • ราคาย่อมเยาว์ มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Analysis)

  • ได้รับรองตรงตาม ISO 9001, ISO 17025, ISO 17034 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือ

  • ผู้ผลิตยังยึดมั่นถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001

Solvents for liquid Chromatography

       Chromatography (โครมาโทกราฟี) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีแยกองค์ประกอบของสารผสมจากปฏิกิริยาทางเคมีและทางกายภาพของสาร โครมาโทกราฟีประกอบด้วยเฟสอยู่กับที่ (stationary phase) และเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) และสารจะถูกแยกตามความแตกต่างในอันตรกิริยาระหว่างตัวอย่างกับเฟสอยู่กับที่/เคลื่อนที่
       ปัจจุบันเทคนิคโครมาโทกราฟีมีการใช้งานอย่างกว้างขวางมาก (GC, LC, GPC, Column, TLC, ฯลฯ ) ซึ่งมีความจำเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในการแยกและวิเคราะห์ตัวอย่าง ความสามารถในการดูดซับของเฟสอยู่กับที่และคุณภาพของเฟสเคลื่อนที่มีความสำคัญ ดังนั้น พวกเรา Automation Service จึงนำเสนอตัว Solvent (ตัวทำละลาย) เกรด HPLC และ เกรด LC-MS ที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานทางต้านโครมาโทกราฟิ ซึ่งใช้เป็น Mobile phase ที่ดีเยี่ยม ในการใช้งานกับ HPLC, UHPLC และ LC-MS จะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ รวมถึงให้ความปลอดภัยกับเครื่องมือ

รายการทดสอบสําหรับ Solvent ที่ใช้กับ Liquid Chromatography

รายการทดสอบสําหรับ Solvent ที่ใช้กับ Liquid Chromatography

Grade

Requirement

Requirement

HPLC

Absorbance

Gradient test

Gradient test

Fluoresence test

LC / MS

Absorbance

Gradient test

Fluoresence test

Particles

Suitability for
LC / MS analysis

Description of testing requirement

Absorbance

=  ทดสอบการดูดกลืนแสงของ Solvent ที่ Wavelength เฉพาะ เพื่อตรวจสอบผลกระทบ

     ที่จะมีต่อการวิเคราะห์

Gradient test

=  ทดสอบระดับความผันผวนของเส้น Baseline เมื่อมีการวิเคราะห์แบบ Gradient

Fluoresence test

=  ทดสอบการวาวแสงของ Impurity ต่างๆ ที่มีผลต่อ Background noise และ ประสิทธิภาพการตรวจจับ

Particles

=  ทดสอบอนุภาคขนาดเล็กที่จะมีผลกระทบกับอายุการใช้งานของ Column

Suitability for
LC / MS analysis

=  ทดสอบระดับของ Background noise ที่จะมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์โดยใช้ Mass Spectrometer

Price List HPLC / LC-MS  ( ราคาสินค้า )

Packing 3 LC-MS copy.png

Product Name

HPLC

LC / MS

Price/ 3 Litre

Product Number

Price/ 3 Litre

Product Number

015-08633

1,620

018-19853

2,130

132-06471

740

134-14523

1,000

042-16943

640

-

-

-

-

210-01303

1,100

161-09163

3,500

164-25533

2,000

206-19393

2,700

-

-

205-06813

5,100

-

-

       โดยทั่วไปในการวิเคราะห์จะใช้ตัว Solvent (ตัวทำละลาย) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็น Mobile phase (เฟสเคลื่อนที่) Solvent (ตัวทำละลายเกรด HPLC) ของเรามีคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งรับรองได้ว่าไม่มีอิทธิพลจาก Reflactive Index ที่เกิดจากการปนเปื้อนของ ความชื้น เปอร์ออกไซด์และสาร Non-Volatile รวมถึงการดูดกลืนแสง UV หรือ Fluorescent  จึงทำให้ Chromatograms มี Background ที่ชัดเจน และยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือรวมถึงลดการเสื่อมสภาพของ Column 

       Solvent LC-MS (ตัวทำละลายเกรด LC-MS) เป็น Mobile phase (เฟสเคลื่อนที่) ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ LC/MS และผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดเพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสม ความเสถียร และความสามารถในการทำซ้ำ รวมถึงการทดสอบอนุภาค ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของเครื่องมือ เช่น Pumps และ Injectors นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกับการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ (UHPLC) ได้

Features

    - Low background noise
    - Uses a special glass bottle that suppresses the elution of sodium, etc. 
       (Japanese Patent No. 4586729)
    - Guarantee particles
    - Conducted "Suitability for LC/MS analysis"

Liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS) ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ รวมถึง
        - การทดสอบทาง Biological 
        - การวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
        - การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
        - การพัฒนาและปรับปรุงอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้นำ LC/MS ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จุลภาคของสารต่างๆ 
        - Trace analysis ของ Environmental pollutants 
        - Trace analysis ของ Drug metabolites

ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาให้ Background noise ลดลง (ex. Acetonitrile)

s1.png

การเปรียบเทียบ TICs ใน Eluting solutions สำหรับ Gradient analysis ของ HPLC และ LC/MS

s2.png

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเสถียรของผลิตภัณฑ์

       ข้อมูล Background จากการวัดตัวทำละลายอะซิโตไนไตรล์ของ FUJIFILM Wako เทียบกับ แบรนด์อื่นๆ 
ด้วย Q-TOF-MS  สำหรับ Solvent for LC/MS Grade  (ตัวทำละลายเกรด LC-MS)

ผลที่ได้คือ หลังจากผ่านไป 4 นาที หรือ Retention Time (RT ประมาณ 4) ผลิตภัณฑ์ของ FUJIFILM Wako ให้ Background ที่ต่ำกว่าและไม่มี Impurity Peaks ปรากฏขึ้นเหมือนแบรนด์อื่นๆ 
เพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจได้ใน 
Solvent LC-MS (ตัวทำละลายเกรด LC-MS) ของ FUJIFILM Wako ให้ผลการวัดที่เสถียรที่สุด

Positive mode

s3.png

Negative mode

s4.png
แองเคอ 1
แองเคอ 2
bottom of page