top of page
Application for TOC
การวัดค่า TOC ในอุตสาหกรรมเคมี
4.chemical industty.jpg

ด้านสิ่งแวดล้อม

          สารประกอบที่ใช้เหมือนๆกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมเคมีคือน้ำ ไม่เฉพาะในกระบวนสารละลายเท่านั้นแต่ยังใช้ในการนำพาพลังงานในระบบ Cooling และ Heating อีกด้วย จากความต้องการใช้น้ำที่หลากหลายทำให้โรงงานมักตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือน้ำที่ใช้ในระบบ cooling จะถูกบำบัดและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำเหล่านี้จึงต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวังให้มีคุณภาพดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

          ในสวนอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่จะมีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ โรงงานที่ปล่อยน้ำเสียที่มีความเป็นมลพิษสูง (TOC สูง) จะมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียสูงกว่าโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียที่มีความเป็นมลพิษต่ำกว่า (TOC ต่ำ) หากโรงงานสามารถควบคุมค่า TOC ในน้ำเสียให้ไม่สูงจนเกินไปก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียได้

ด้านการควบคุมคุณภาพ

          การควบคุมสินค้านำเข้าของอุตสาหกรรมเคมีก็มีความสำคัญเช่นกัน สารเคมีที่ไม่บริสุทธิ์จะทำให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำ ค่า TOC เป็นพารามิเตอร์ที่แสดงให้เห็นปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ปนเปื้อนในสารเคมีที่ใช้ในการผลิต

          เครื่องวัดที่จะใช้กับน้ำตัวอย่างในอุตสาหกรรมเคมี นอกจากที่จะต้องวัดได้ครอบคลุมช่วงการวัดที่กว้างแล้วยังต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหายจากสารเคมีที่วัดอีกด้วย Shimadzu TOC Analyzer ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมเคมีอีกด้วย

          ปัจจุบันลูกค้าในอุตสาหกรรมเคมีที่ใช้งานเครื่อง TOC Analyzer ของ Shimadzu อยู่ได้แก่โรงงานผลิตกรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก, สารละลาย Brine, สารละลายเกลือแอมโมเนีย และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (H2O2)

shimadzu.png
Online TOC Analyzer ( Model : TOC-4200 )

เป็นเครื่องวัดค่าสารอินทรีย์คาร์บอนแบบต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • สะดวก : ทำงานแบบอัตโนมัติครบวงจร, ตั้งกำหนดวัน-เวลาในการทำงานได้,    มีการแจ้งเตือนเมื่อสารเคมีใกล้หมดและใกล้ถึงกำหนดเวลาเปลี่ยนอะไหล่, สามารถดึงข้อมูลการวัดผ่าน USB memory ได้

 • สามารถควบคุมได้จากระยะไกล : สามารถสั่งการเริ่มวัดและทำ Calibration ได้จากห้องควบคุม มีสัญญาณ Alarm และสถานะการทำงานต่างๆ

 • ได้มาตรฐาน : ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ASTM, EPA, JIS

 • บริการหลังการขาย : ให้บริการด้วยช่างที่มีความชำนาญ ประสบการณ์สูง และได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง

TOC-4200-.png
 • รวดเร็ว : ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 4 นาทีเท่านั้น, มีสัญญาณเอาท์พุตทั้ง Analog (4-20mA) และ Digital (RS-485)

 • คุ้มค่า : 1 เครื่องสามารถวัดสูงสุดถึง 6 จุด

shimadzu.png
TOC Analyzer for Laboratory ( Model : TOC-L Series )

เป็นเครื่องวัดค่าสารอินทรีย์คาร์บอนสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการศึกษา, วิจัย, ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และในด้านสิ่งแวดล้อม

 • สามารถวิเคราะห์น้ำตัวอย่างหลากหลาย : มีช่วงการวัดค่า  TOC ได้ตั้งแต่ 4 µg/L  ถึง 30,000 mg/L และยังสามารถวัดได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นน้ำและตัวอย่าง ที่เป็นของแข็ง

 • แม่นยำ และ เที่ยงตรง : ใช้หลักการ 680C Catalytic Combustion Oxidation / NDIR Detection ทำให้สามารถวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรง

 • สะดวกแม้มีตัวอย่างจำนวนมาก : มีชุด Autosampler ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 8, 16, 68 และ 93 ตัวอย่าง

TOC-L-04.png
 • สะดวก : สามารถควบคุมการทำงานเครื่องได้ทั้งที่ตัวเครื่องเอง (Standalone) และควบคุมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PC-Controlled)

 • คุ้มค่า : สามารถทำ Calibration Curve ได้สูงสุด 10 จุดแบบอัตโนมัติโดยเตรียมสารมาตรฐานเพียง 1 ความเข้มข้นเท่านั้น

 • มีชุดสำหรับการวัดค่า Total Nitrogen (TN)

 • ใช้งานได้นาน : มีระบบตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง (Background Monitoring) หากเครื่องยังไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เครื่องจะไม่ทำการวัดค่า เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

bottom of page